Erika.jpg

Vitaj!

Volám sa Erika a som autorkou blogu Authentic Mommy a E-knihy 4 tipy, ako si zjednodušiť domácnosť.

S nadšením hľadám nové nápady a spôsoby, ako si zorganizovať domácnosť, ktorá šetrí čas, peniaze a vychováva.

Ako človek s mnohými záujmami občas zablúdim i do iných oblastí.

Spolu s manželom a malým synom žijeme v Brne.

Prečítajte si môj príbeh Tu.

Prajem príjemné čítanie!
Erika

Materská a rodičovská dovolenka. V čom je rozdiel?

Ak čakáte svoje prvé bábo, možno ste ani netušili, že existuje rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou. V mojom prípade to tak bolo a myslela som si, že ide iba o zámenu názvu a myslí sa tým to isté.

Platí tu však veľký rozdieľ – peňažitá pomoc v materstve a rodičovský príspevok sú dve odlišné dávky, s rozdielnymi podmienkami nároku a vyplácané rôznymi úradmi.

Na materskú dovolenku (kedy sa poberá peňažitá pomoc v materstve) naväzuje rodičovská dovolenka. Na rodičovský príspevok má nárok každý, na peňažitú pomoc v materstve iba tí, ktorí spĺňajú určité podmienky.

Poďme si teda zhrnúť rozdiely, kto má na ne nárok v Česku a za akých podmienok za rok 2016.

Materská dovolenka 

Nárok na peňažitú pomoc v materstve - PPM

Na peňažitú pomoc v materstve máte nárok, ak ste v dobe nástupu na materskú boli nemocensky poistená - ako zamestnankyňa ste automaticky zo zákona poistená. Okrem toho musíte spĺňať ešte jednu podmienku - toto poistenie musí trvať minimálne 270 dní v posledných 2 rokov. V rámci tohto obdobia môžte byť zamestnaná u dvoch rôznych zamestnávateľov, doba poistení sa sčítava. 

V prípade, ak nárok na materskú nemáte, dá sa obísť i táto situácia. Môžte poslať na materskú svojho partnera. Otcovia na materskej dovolenke môžu tiež pracovať a týmto o príspevok neprídete. Pokiaľ je váš partner zamestnaný, môže u zamestnávateľa pracovať, ale len v prípade, že ide o iné zamestnanie, ako z ktorého sa mu vypláca materská. Je to teda o dohode so zamestnávateľom. Otec môže ísť na materskú až po ukončení „6ti nedelí“ matky. Stačí ak vy a otec dieťaťa uzavrete spoločne písomnú dohodu, že bude pečovať o dieťa. Pre neho je maximálna doba poberania materskej 22 týždňov, alebo 31 týždňov u dvojčat a viac detí.

Termín nástupu na materskú dovolenku

Na materskú dovolenku nastupujete 8-6 týžďnov pred predpokladaným termínom pôrodu. Či chcete nastúpiť na materskú skôr, alebo neskôr už rozhodujete sama. Ak nerozhodete inak, automaticky sa vám zaráta prvý deň 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Môžte sa rozhodnúť pracovať i do dňa pôrodu, musíte však počítať s tým, že sa vám obdobie 6 týždňov pred pôrodom počíta a ak počas tohto obdobia pracujete, prichádzate o dávku PPM za toto obdobie.

Ako zažiadať o PPM

K tomu, aby vám bola vyplácaná peňažitá pomoc v materstve z Českej správy sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) musíte odovzdať svojmu zamestnávateľovi dokument „Žiadosť o peňažitú pomoc v materstve“, ktorý vám vystavuje váš gynekológ okolo 30-teho týždňa tehotenstva. Prihlásenie na ČSSZ už za vás rieši zamestnávateľ.

Obdobie vyplácania PPM

Peňažitá pomoc v materstve sa vypláca po dobu 28 týždňov, od dátumu nástupu na materskú - čiže 8-6 týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu. Ak čakáte dvojčatá, toto obdobie sa predlžuje na 37 týždňov.

Výška PPM

Výška materskej sa určuje podľa výšky vašich príjmov za posledních 12 mesiacov. Vypláca sa vo výška 70% z denného vymeriavacieho základu. Výška materskej je tiež limitovaná. Maximum môžte dosiahnuť zhruba na 33 120 Kč pre rok 2016. To znamená, že na ňu dosiahne žena, ktorá má približne 82 korún mesačne. U vyššieho platu budete stále dostávať tento strop. Výšku tohto príspevku si môžte prepočítať na tomto odkazu.

Po skončení materskej dovolenky si vyžiadajte od zamestnávateľa dočerpanie klasickej dovolenky. Až potom nastupujete na rodičovskú. Pokiaľ si dovolenku ponecháte do návratu, prídete o časť, na ktorú by ste mali nárok počas rodičovskej, keďže toto obdobie sa považuje za neplatené voľno.

Rodičovská dovolenka

Rodičovský príspevok 

Po tom, čo vám skončí výplata penažitej pomoci v materstve a dočerpáte klasickú dovolenku, prichádza na rad rodičovský príspevok. V prípade, že ste na materskú nemala nárok, budete dostávať rodičovský príspevok od dňa narodenia dieťaťa. Dávku vypláca Úrad práce (ÚP) a je teda treba, aby ste sa dostavili na Odbor štátnej sociálnej podpory příslušného kontaktního pracovišťa ÚP podľa miesta trvalého bydliska a o príspevok zažiadala.

Nárok a výška rodičovského príspevku

Podmienkou pre získanie rodičovského príspevku je, že musíte zabezpečiť svojmu dieťatu celoddenú starostlivosť. V praxi môžete dieťa zveriť trebárs i babičke alebo najať si pestúnku. 

Celková suma rodičovského príspevku je 220 000 Kč za celé obdobie. Tento príspevok je vymeraný všetkým rovnako. Túto sumu môžte poberať i zrýchlene ale najdlhšie do 4 rokov veku dieťaťa.

Kedy o rodičovský príspevok zažiadať

O rodičovský príspevok môžete zažiadať až 3 mesiace spätne od dátumu, kedy vám naň vznikol nárok – nemusíte sa teda ponáhľať. V kľude si dajte svoje veci po pôrodu do poriadku a potom vyrazte na ÚP.

Potrebné doklady k vybaveniu rodičovského príspevku

K podaniu žiadosti potrebujete rodný list dieťata, preukaz totožnosti oboch rodičov a potvrdenie od ČSSZ o nároku na dávku, ktorá ovplyvňuje nárok a výšku rodičovského príspevku. Vyplníte „Žiadosť o rodičovský príspevok“ na Odbore štátnej sociálnej podpory příslušného kontaktního pracovišťa ÚP podľa miesta trvalého bydliska. Príspevok za vás môže vybaviť i otec dieťaťa, pokiaľ je uvedený v rodnom liste. 

Formulár žiadosti o rodičovský príspevok nájdete na tomto odkazu

Prívidelky na materskej a rodičovskej

Je dovolené pracovať ako na materskej tak i na rodičovskej. Výška platu nie je limitovaná. Obmedzenie je jedine na materskej – nemôžte vykonávať tú istú prácu, z ktorej čerpáte materský príspevok. Je možné toto obísť v prípade, ak by ste sa nechali zamestnať u vášho zamestnávateľa cez kontraktora na rovnakú pozíciu, ako predtým. Veľa korporácií takto funguje, že časť svojich ľudských zdrojov outsorcuje. Takže sa môžte takýmto spôsobom dohodnúť so svojím zamestnávateľom. Ak táto možnosť u vášho zamestnávateľa nie je, môžte sa zamestnať v druhej firme. V oboch prípadoch, vám zamestnávateľ drží vašu pôvodnú pozíciu za rovnakých podmienok (zo zákona vám zamestnávateľ musí držať pozíciu na 6 mesiacov a prácu na 3 roky).

Väčšiu slobodu už máte na rodičovskej – možte pracovať i na terajšej pozícii. Podmienkou je, že vaše dieťa može byť v jasliach alebo v škôlke maximálne 46h mesačne – platí pre dieťa do dvoch rokov. Táto podmienka neplatí v prípade, ak využívate opatrovateľku alebo babičku na tento účel. Pokiaľ je vaše dieťa staršie ako 2 roky, možte ho dávať do jasiel alebo školky neobmedzene.

Pozor na nasledovné

Nie je možné čerpať naraz rodičovský a materský príspevok. To znamená ak v priebehu poberania rodičovskej znovu otehotniete, je lepšie skrátiť dobu poberania rodičovskej dovolenky u prvého dieťata na kratšiu dobu, aby ste o príjmy neprišli. Maximum je možné nastaviť 11 500 Kč mesačne. (čerpá sa 19 mesiacov). Podmienkou je minimálny mesačný príjem 16 500 Kč. Raz za 3 mesiaca možte výšku čerpania rodičovského príspevku zmeniť. 

Vianočná dyňová bábovka

Vianočná dyňová bábovka

10 rád pre budúce mamičky, na čo sa pripraviť pred nástupom na materskú